A nostalgic  

 
   
 
                   

Monday, February 06, 2006

1

من نويسنده‌ام، طرفدار بمب نيستم، چه هسته‌ای چه غير هسته‌ای.
من روزنامه‌نگارم، با هر نوع سلاحی مخالفم، چه صلح‌آميز، چه جنگ‌آويز.....(کلیک کنید)2

تو راست می گویی از آن بالا که نگاه می کنی آدم ها نقطه های کوچکی هستند که بود و نبودشان چندان به چشم نمی آید. تو خدای دنیایی بزرگ با آدم های کوچک هستی.
این پایین اما من خدای دنیای کوچکی هستم با آدم های بزرگ. آدم هایی آنقدر بزرگ که بود و نبودشان خیلی به چشم می آید (از سرزمین رویایی)


3
هزار ستاره ی رنگی سهم تو.اشک و دوری سهم من.شکایتی نیست.توبخند.من عاشق ترت میشوم هرروز.....

6 Comments:

Post a Comment

 

<< Home