A nostalgic  

 
   
 
                   

Sunday, April 09, 2006

گفته بودم لال بشوم اگر بگویم نمی خواهم به تو فکر کنم روزی ، یادت هست؟
.
.
.
چند وقتی ست که دیگر چیزی نمی توانم بگویم،به گمانم لال شده ام.

5 Comments:

 • At Sun Apr 09, 08:50:00 PM 2006, Anonymous Anonymous said…

  چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم عمری به دور خود قفسی از تار میبافت و در فکر پریدن بود

   

 • At Sun Apr 09, 09:33:00 PM 2006, Anonymous Anonymous said…

  khoda nakoonw

   

 • At Mon Apr 10, 06:59:00 AM 2006, Anonymous Anonymous said…

  che ajab man toonestam 1 comment bezaram inja.dar morede postet ham "no comment"

   

 • At Mon Apr 10, 08:43:00 AM 2006, Anonymous Anonymous said…

  قشنگ نوشتی.
  و دارم فکر میکنم که اگر چنین باشد ؛ آدم ها یکی یکی ساکت می شوند

   

 • At Mon Apr 10, 09:23:00 AM 2006, Anonymous Anonymous said…

  وقتی که چیزی را نمی توان گفت، دلیلی برای لالی نیست. زبان بی زبانی گاهی خود بهترین گویش است

   

Post a Comment

 

<< Home