A nostalgic  

 
   
 
                   

Sunday, June 25, 2006

اگه کتاب های درسی لاغرتر و رمان های عزیزم چاق تر بودند دنیا جای زیباتری میشد برای زندگی حتما...